Časté dotazy

Základní informace

Jaké požadavky musí splňovat počítač a jeho software? Všechny verze programu Evolio – Datové schránky jsou kompatibilní s MS Windows XP a vyššími verzemi (demoverze je pro zjednodušení omezena na Windows Vista a Windows 7). Aplikace potřebuje pro svůj chod software Microsoft .NET 4.0 (je součástí instalačního balíčku).
Lze aplikace nasadit také ve firemním doménovém prostředí? Aplikace Evolio – Datové schránky pracuje v režimu klient/server a může pracovat jak v síti, tak na jednom lokálním počítači. Databáze může být umístěna na serveru nebo přímo na počítači, není-li nutné sdílení dat mezi více počítačů.
Technická podpora pro aplikaci: Hot-line email: hotline@avesoft.cz, Hot-line telefon: +420 777 587 648. Problémy lze řešit na dálku, či přímo u zákazníka.
Jak se Evolio přihlašuje do systému datových schránek? Aplikace umožňuje přihlášení jménem a heslem nebo certifikátem přímo z počítače, čipové karty nebo tokenu.
Lze poslat email nebo jakoukoliv zprávu více příjemcům Zatím ne.
Přihlašování do systému Evolio: Systém Evolio je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem, které nesouvisí s Vašimi přihlašovacími údaji do Datové schránky.

Certifikát

Odeslané datové zprávy obsahují certifikát automaticky? Obálka datové zprávy (ZFO) se automaticky při odesílání opatří digitálním podpisem a časovým razítkem systému datových schránek. Samotné dokumenty v příloze můžete před odesláním pomocí systému Evolio opatřit i několika digitálními certifikáty uloženými v počítači (nebo kartě či tokenu).
Když pošlu datovou zprávu bez podpisu mým certifikátem, má platnost originálu? Ano.
Lze dokumenty podepisovat již existujícím podpisovým certifikátem? Ano.

Časové razítko

Jak získat časová razítka? O časové razítko si žádá zákazník sám u certifikační autority. AVE Soft mu může pomoci při sjednání schůzky s obchodním zástupcem certifikační autority nebo klienta navést na postup při získávání časového razítka.
Kdo platí používání časového razítka? Odesílatel
Požaduji časové razítko i elektronický podpis dokumentů v jednom Tento požadavek splňují verze Premium a výše.

Archivace zpráv

Jak archivovat datové zprávy? Zálohování databáze systému Evolio je plně v režii zákazníka. Evolio umožňuje export celé databáze přímo z klientské aplikace. Zprávy stažené z ISDS do systému Evolio již smazány nebudou.
Automatické stahování a odesílání datových zpráv systémem Evolio. Klientská aplikace Evolio – Datové schránky je pasivní a neprovádí žádné úkony automaticky. Veškeré automatické procesy nad systémem datových schránek se provádí pomocí separátního produktu Evolio Server.

Přidělování zpráv k vyřízení

Přidělování a vyřizování zpráv: Zprávu můžete přidělit libovolnému uživateli či skupině uživatelů v systému a zároveň můžete ke zprávě zadat požadavek k vyřízení na přesné datum.
Lze získat přehled o zprávách k vyřízení či zda uživatelé dodržují termíny? Evolio umožňuje se zobrazenými daty pracovat interaktivně, pomocí zobrazování a filtrování různých sloupců můžete zobrazit sestavu přesně dle Vašich představ. Náročnější výstupy lze realizovat pomocí zakázkových sestav (pouze ve verzi CORPORATE).

Historie zpráv

Kde najdu historii poštovní zprávy (co se s ní dělo a kdo ji zadal)? Historie zprávy je vidět v detailu zprávy. Kdo ji zadal nebo upravil, zde vidět není. Tato informace je uložená v databázi, ale skrytá před uživateli.
Hromadné odesílání zprávy více příjemcům Tuto funkcionalitu zatím Evolio pro malou poptávku nepodporuje.

Komerční zprávy (poštovní datové zprávy)

Jaká je cena komerčních zpráv? Cena je uvedena na stránkách České Pošty. Orientačně jde o cca 12 Kč bez DPH. Více na: www.postovnidatovazprava.cz/cenik.html
Kde se musí požádat o možnost zasílat komerční zprávy? Aktivace odesílání PDZ se provádí plně elektronicky na internetových stránkách České pošty www.ceskaposta.cz v části Klientská zóna.
Je příjem komerčních zpráv také zpoplatněn? Příjem poštovních datových zpráv (komerčních) je zcela zdarma. Tuto funkcionalitu můžete velmi jednoduše aktivovat v uživatelském nastavení Vaší datové schránky. Tlačítko Povolit příjem najdete v základním menu v části Nastavení.

Ostatní

Umožňuje aplikace výstupní reporty? Aplikace Evolio může vytvořit zobrazovat sestavy přesně na míru Vašim požadavkům. Sestavy programujeme zakázkově, dle specifikace klienta. Sestavy lze exportovat do Excelu, XML či CSV.
Lze manipulovat s více datovými zprávami současně? Lze zakázkově vytvořit jakýsi plugin, který může provádět různé operace nad databází systému Evolio, které systém v základu neumí. Neváhejte nás kontaktovat, máte-li požadavek na nějakou specifickou operaci.
Potřebuji, aby aplikace byla vázána pouze na jednu datovou schránku v ISDS Systém Evolio může pracovat s neomezeným množstvím databází, kdy v každé může být nastaveno různé množství datových schránek. Mezi těmito databázemi lze jednoduše přepínat při samotném spuštění aplikace výběrem profilu. Lze tedy nastavit pro každou jednu datovou schránku samostatnou databázi a tím data z různých datových schránek úplně oddělit.
Lze nastavit možnost využívání vlastních standardizovaných šablon ? Zatím ne.
Při zpětném stažení odeslaných zpráv ze systému ISDS se mi ve zprávách nezobrazují přílohy. Zpětné stažení zpráv umožňuje ISDS jen v omezené podobě. Evolio zabalenou obálku ve formátu ZFO, kterou ovšem nedokáže rozbalit. K zobrazení příloh je nutné zprávu exportovat do ZFO a následně otevřít v aplikaci Software602 Form Filler.
Tisk průvodky datové zprávy – nyní lze jen z uloženého ZFO souboru. Lze nastavit tak, aby šlo tisknout přímo po otevření datové zprávy (ten list, kde je odesílatel, kdy posláno, předmět…)? V obou případech je možno uložit variantu ZFO na disk a odtud vytisknout. V Evolio – datové schránky je možné průvodku vytisknout přímo z programu. Dokumenty je třeba tisknout zvlášť v obou variantách.
Ze začátku budu mít jen 1 datovou schránku, ale do budoucna plánujeme přidat další. Veškerou agendu povede 1 uživatel na 1 PC a několik dalších uživatelů by spíše jen nahlíželo Produkt Evolio - Datové Schránky existuje ve 4 variantách (Standard, Premium, Premium AK, Corporate). Více o cenách a licencích na http://www.datoveschranky.com
Umí systém Evolio nahlížet na seznam datových zpráv bez toho, aby byly zprávy doručeny? Bohužel v současné době nám tento druh přístupu samotný systém ISDS neumožňuje. Přistoupit na seznam zpráv bez doručení můžete pouze přes webové rozhraní ISDS pomocí pověřené osoby s uděleným oprávnění pro nahlížení do seznamu zpráv.
Umí systém Evolio ověřit existenci zadané datové schránky? Ověření existence schránky není automatizováno a jediný zatím možný způsob je pokusit se pro daný subjekt schránku znovu vyhledat v rejstříku.
Upozorní mě Evolio na vypršení hesla? Upozornění na vypršení hesla v ISDS je zobrazeno na hlavním panelu po přihlášení do aplikace. Jsou zde vidět pouze schránky, ke kterým má uživatel uděleno oprávnění přístupu v rámci systému Evolio.

Chyby

Chyba 401 Může být způsobena vypršením hesla nebo certifikátu. Ověřte přihlášení na https://www.mojedatovaschranka.cz/PortalDS/
Odesílatel není oprávněn odesílat Poštovní datové zprávy a tato zpráva není veřejná. Nemáte aktivovanou službu odesílání komerčních zpráv (poštovních datových zpráv).Viz sekce KOMERČNÍ ZPRÁVY.

Informace pro náročné uživatele

Podpora virtualizace aplikace Aplikace Evolio je tzv. „tlustým“ klientem a její nastavení se ukládá do profilu uživatele. Virtualizace klientské části možná není, nicméně lze spustit libovolné množství instancí najednou. Databáze je uložena na serveru a lze ji přesunout i na Cloud (Windows Azure).
Ověřování uživatelů pomocí Active Directory Ověřování přihlášení do systému Evolio v Active Directory připravujeme do další verze. V současné verzi můžete v profilu přihlášení k SQL serveru využít přihlášení do Windows a ověřovat tak přístup k databázi pomocí Active Directory.
Upozornění na novou datovou zprávu, přidělení zprávy a vypršení lhůty ke zpracování. Tato upozornění lze odesílat formou emailu či SMS pomocí separátního produktu Evolio Server.

Objednat | Vyzkoušet

ObjednatVyzkoušet na 30 dní