Snímek obrazovky: Přidělení zprávy Snímek obrazovky: Lhůty ke zpracování Snímek obrazovky: Podrobný adresář

E-maily v Evoliu

Evolio obsahuje většinu pokročilých funkcí pro e-maily, které známe z předních e-mailových informačních systémů. Je možné například:

  • přidělovat zprávy odpovědným osobám
  • schvalovat odchozí zprávy
  • stanovovat lhůty zpracování zpráv
  • vést podrobný adresář

Přednosti oproti e-mailovým systémům

Výše uvedené funkce je možné používat u všech druhů zpráv, tedy nejen u e-mailů.

Na datovou zprávu lze jedním kliknutím odpovědět e-mailovou zprávou a naopak.

Pořizovací cena Evolia je mnohem nižší.

Objednat | Vyzkoušet

ObjednatVyzkoušet na 30 dní