Snímek obrazovky: Hlavní okno Evolia – se všemi druhy zpráv Snímek obrazovky: Hlavní okno Evolia – pouze datové zprávy

Datové zprávy, e-maily i listinná pošta

V hlavním okně se mohou zobrazovat buď všechny druhy pošty najednou, nebo třeba jen datové zprávy, e-maily či listinná pošta.

Snímek obrazovky: Seskupování zpráv Snímek obrazovky: Filtrování zpráv

Filtrování, řazení, seskupování

Filtrování, řazení a seskupování zpráv je možné podle:

  • data přijetí, deslání, zpracování
  • stavu zpracování
  • osoby, které byla zpráva přidělena
  • odesílatele
  • spisových značek a čísel jednacích
  • a mnoha dalších …
Snímek obrazovky: Vyhledávání zpráv

Vyhledávání zpráv

Zprávy lze vyhledávat přímo v hlavním okně v prostředním sloupci. Vyhledané zprávy je možné dále filtrovat, řadit a seskupovat.

Snímek obrazovky: Vlastní poznámky ke zprávě

Vlastní poznámky ke zprávám

Ke každé zprávě je možné vepsat vlastní poznámky. Poznámky je možné libovolně formátovat.

Další vlastnosti

Přístupová práva lze nastavit nejen pro zprávy, ale také pro kontakty v adresáři.

Díky uživatelsky nastavitelným stavům doručení zpráv, vlastním typům obálek a jiným tzv. uživatelským číselníkům lze Evolio přizpůsobit již zavedené praxi.

Podmíněným formátováním lze docílit viditelného odlišení těch zpráv, které vykazují určité znaky (např. červené zabarvení zpráv nezpracovaných v termínu). Formátování může nastavit sám uživatel nebo konzultant společnosti AVE Soft.

Objednat | Vyzkoušet

ObjednatVyzkoušet na 30 dní