Snímek obrazovky: Tlačítko pro vytvoření nové zprávy Snímek obrazovky: Listinná (klasická) pošta

Listinná pošta v Evoliu

Evolio vede kompletní evidenci příchozí i odchozí listinné (klasické) pošty.

Pošta se zadává stejně, jako když se vytváří nový e-mail či datové zprávy.

Snímek obrazovky: Vyhledání adresy v databázi MPSV

Databáze adresních bodů MPSV

Poštovní adresu lze zadat s pomocí oficiální databáze adresních bodů, kterou vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Každá adresa je aktuální, Evolio čerpá adresy z databáze přes Internet.

Adresu lze pohodlně zadat postupným výběrem: PSČ → ulice → číslo orientační či popisné.

Snímek obrazovky: Hromadné odbavení odchozí pošty Snímek obrazovky: Poštovní soupiska

Hromadné odbavení odchozí pošty, poštovní soupiska

Při hromadném odbavení odesílané pošty se u každé zásilky automaticky nastaví příznak Odesláno.

Odbavení je možné provádět s pomocí čárových kódů.

U každé zásilky lze evidovat poštovné.

Je též možné automatizovaně vytisknout poštovní soupisku veškeré odesílané pošty.

Snímek obrazovky: Hromadné zadávání doručenek

Hromadné zadávání doručenek

Rychlým zadáváním čísel zásilek lze hromadně označit poštu jako doručenou.

Doručenky je možné zadávat s pomocí čárových kódů.

Snímek obrazovky: Tisk obálek

Tisk obálek

K zásilce lze vytisknout obálku s pomocí přednastavených vzorů starých i nových typů obálek.

Objednat | Vyzkoušet

ObjednatVyzkoušet na 30 dní