Snímek obrazovky: Tlačítka pro rychlý převod do PDF, elektronický podpis a časové razítko Snímek obrazovky: Průběh převodu do PDF

PDF, elektronický podpis a časové razítko

Právní řád považuje za průkazný pouze dokument formátu PDF opatřený tzv. uznávaným elektronickým podpisem. Jiný formát než PDF se takto nepodepisuje.

Dokumenty se v Evoliu převádějí do PDF jediným tlačítkem.

Snímek obrazovky: Výběr certifikátu pro elektronický podpis

Elektronický podpis jedním tlačítkem

Tzv. uznávaný elektronický podpis dokumentu zaručuje, že:

  • dokument nebyl od okamžiku podpisu změněn a
  • jméno podepisující osoby je pravé (skutečné jméno podepisujícího).

Tento uznávaný elektronický podpis je zapotřebí při každé autorizované konverzi (tzn. pokud má být dokument doručený datovou zprávou později převeden do podoby ověřeného listinného stejnopisu). Bez podpisu autorizovanou konverzi nelze provést. Podpis je také zapotřebí u dokumentu odesílaného orgánu veřejné moci, který má podepsat více než jedna osoba.

Dokumenty se v Evoliu podepisují tlačítkem v nástrojové liště. Po stisknutí už stačí jen vybrat certifikát, pomocí nějž se má dokument podepsat.

Snímek obrazovky: Průběh orazítkování časovým razítkem

Časové razítko jedním tlačítkem

Dokument s elektronickým podpisem, ovšem bez časového razítka, může i po několika dnech přestat platit. Při jakémkoli podezření z vyzrazení certifikátu použitého k podpisu je totiž nutné tento certifikát veřejně zneplatnit. Pak ale příjemce dokumentu ztratí možnost ověřit si, zda elektronický podpis je platný. Příjemce dokumentu nezjistí ani to, zda byl platný v minulosti. Věrohodnost podpisu už tedy není jak ověřit. Tento problém se týká všech elektronických podpisů.

Příklad: Dokument podepsaný bez časového razítka může být nemožné ověřit třeba už za dva dny od okamžiku podpisu.

Časové razítko zaručuje, že věrohodnost elektronického podpisu bude možné ověřit po dobu 1 roku. A to i tehdy, kdy podpisový certifikát byl zneplatněn třeba ihned po vytvoření časového razítka.

Mimo to, časové razítko zaručuje, že:

  • okamžik podpisu uvedený v elektronickém podpisu dokumentu je pravý, a tedy
  • že není zfalšovaný tím, že někdo před podpisem dokumentu ve svém počítači nastavil falešné datum a čas, a dále že
  • elektronický podpis byl v okamžiku jeho vytvoření věrohodný, a to i přesto, že v době prokazování platnosti už vypršela platnost certifikátu použitého pro vytvoření podpisu.

A opět, Evolio razítkuje jedním tlačítkem.

Objednat | Vyzkoušet

ObjednatVyzkoušet na 30 dní