Snímek obrazovky: Přidělení zprávy osobě či skupině Snímek obrazovky: Lhůta pro zpracování zprávy

Přidělování a schvalování zpráv

Příchozí poštu kteréhokoli druhu je možné přidělit:

  • odpovědné osobě,
  • skupině osob.

Přidělená zpráva se přesune do složky Doručená pošta daného uživatele či skupiny.

Ke zpracování zprávy je možné též určit lhůtu.

Snímek obrazovky: Předat zprávu ke schválení Snímek obrazovky: Složka Ke schválení

Schvalování odchozích zpráv

Odchozí zprávy je možné před odesláním předat ke schválení. Zprávy se zobrazují nadřízené (schvalující) osobě ve složce Ke schválení.

Objednat | Vyzkoušet

ObjednatVyzkoušet na 30 dní